Make your own free website on Tripod.com
徐小鳳

雙星情歌
Ver:1.0(2000.01.04), 計數器

徐小鳳演唱會

雙星情歌 (徐小鳳 唱) 詞:許冠傑


曳搖共對輕舟飄,互傳誓約慶春曉;

兩心相邀影相照,願化海鷗輕唱悅情調。

艷陽下與妹相親,共偕白首永不分;

美景醉人心相允,綠柳花間相對定緣份。


*心兩牽,萬里阻隔相思愛莫變,

離別淒酸今朝似未見,明日對花憶卿面,

淚殘夢了燭影深,月明獨照冷鴛枕,

醉擁孤衾,悲不禁,夜半飲泣空帳獨懷憾。*


【間奏】


(重複*)

夜半飲泣空帳獨懷憾。