Make your own free website on Tripod.com
黃敬堯的小 logo
黃敬堯/圖照/紐約遊
(89.03.18-24)

按以下縮圖,可看較大張的照片:

華航空姐
安哥拉治
徐小鳳演唱會門票
徐小鳳演唱會海報明信片
徐小鳳演唱會海報明信片文字
徐小鳳演唱會
徐小鳳演唱會
徐小鳳演唱會
徐小鳳演唱會
徐小鳳演唱會
徐小鳳演唱會
徐小鳳演唱會
徐小鳳演唱會
紐約華埠
自然歷史博物館
中央公園
中央公園
大都會博物館
世貿中心
世貿中心
華爾街
曼哈頓
自由女神
自由女神
航空母艦
聖派翠克教堂
聯合國