Make your own free website on Tripod.com
徐小鳳

每日懷念你
Ver:1.0(2000.01.04), 計數器

徐小鳳演唱會

每日懷念你 (徐小鳳 唱、粵語) 曲:海沼實 詞:卡龍


愛像輕煙似白雲,是夢幻還似真,美夢失去似霧媢苤A風聲添苦困;

往日溫馨難忘記,歌聲伴我千里,知音已別離,煩惱可不理,你的說話難忘記。


愛像輕煙似白雲,是夢幻還似真,歲月唏噓倍是惱人,幾多心苦困;

往日溫馨猶常記,清風伴我歸去,新的希望又從遠方昇起,我將每日懷念你。